NAČINI PLAĆANJA

PODACI O PLAĆANJU I USLUGAMA

Plaćanje se vrši transakcijskim računom na IBAN: HR7624080021100060925 otvoren u Partner banka d.d. Zagreb, SWIFT/BIC: PAZGHR2X.

Plaćanje za web hosting se vrši prilikom ugovaranja usluge i nakon provedene uplate usluga se aktivira. Rok dospijeća za naredna obračunska razdoblja je 15 dana od dana ispostave računa.

Plaćanje za usluge web dizajna se vrši avansno u iznosu 20%, a ostatak nakon isporuke usluge.

Plaćanje za godišnje održavanje se vrši u roku dospijeća od 15 dana od dana ispostave računa i vrši se na godišnjoj razini.

UKIDANJE USLUGE

Ugovorene usluge se ukidaju ako je prošlo 15 dana od roka dospijeća.

POVRAT

Povrat je moguć za usluge web hostinga u roku 15 dana. Svi podaci se brišu nakon povrata.

Povrat je moguć za usluge web dizajna u roku 15 dana, dizajn ostaje naše vlasništvo i ne smije se dalje koristiti jer predstavlja intelektualno vlasništvo A93.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Adresa za slanje prigovora je prigovori@a93.hr.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj dokument vrijedi od 16.09.2023.